Průzkum zájmu

Průzkum zájmu o účast a absolvování
„Záchranářského kurzu dorostenců“

se zaměřením na přípravu na zařazení do jednotek požární ochrany

Předpokládaný termín konání:     8. – 18. srpna 2021

Předpokládaný počet:  42 členů. 7 členů z jednotlivých OSH ve věku od 16 do 18 let

Předpokládaná výše účastnického poplatku:  2 000,- Kč (vlastní, příspěvek SDH nebo OSH, možnost využití dotace, možnost využití příspěvku zdravotní pojišťovny)

Tematická náplň kuru:

Požární ochrana – zásady hašení požárů, technické pomoci, vyprošťování
Lezecký výcvik – záchrana osob z výšek a hlubin, výcvik na skále
Výcvik na vodě – záchrana tonoucích z lodí
Plavecký výcvik – záchrana tonoucích
Ochrana obyvatel – zásady poskytování pomoci a součinnosti s JPO
Zásady poskytování předlékařské zdravotní pomoci
Pořadový výcvik
Fyzická průprava

Místo konání: Ústřední hasičská škola v Jánských Koupelích,  HZS MSK, Záchranný útvar HZS ČR Hlučín a další.

Podmínka pro zařazení do kurzu:
* členství v SDH, platný členský průkaz a potvrzení SDH o zaplacení příspěvku na rok 2021 – potvrzené v přihlášce, úhrada účastnického poplatku
* bezpodmínečně dobrý zdravotní, fyzický a psychický stav
* podmínka PLAVEC !!
* osobní povinná výstroj: pracovní stejnokroj PS II, trička (šedé nebo modré), čepice se štítkem modrá (kšiltovka), pevná pracovní obuv, přilba (možno i sportovní), rukavice (pracovní), vhodný oděv pro praktický výcvik v případě nepříznivého počasí (zásahový oblek, nepromokavý plášť apod.).
* další výstroj a vybavení: psací potřeby, osobní a hygienické potřeby pro pobyt ve výcvikovém středisku, domácí obuv, sportovní ústroj a obuv, plavky !
* řádně a zcela vyplněná a potvrzená přihláška s podpisem zákonného zástupce a SDH.

Do kurzu může být po dohodě zařazen/a i absolvent/ka kurzu z roku 2020.

Kontakt: Ladislav Čabla, Kancelář KSH MSK, tel: 604 539 487,   l.cabla@seznam.cz

Výbor SDH

Členové výboru:

 • Šrámek Stanislav st.     starosta ,člen okrsku
 • Kovář Michal      zástupce  starosty, kulturní referent
 • Hoffmann Michal    velitel JSDH
 • Kundrát Ladislav    zástupce velitele JSDH
 • Rečková Eva    jednatelka,vedoucí družstva žen,člen okrsku
 • Korčeková Alena    zástupce jednatelky, kronikářka
 • Štefek Stanislav ml.    člen
 • Piskoř Libor    pokladník
 • Piskoř Josef    kulturní referent
 • Kovář Radim    hospodář
 • Kocián Milan     člen
 • Kurečka Stanislav    vedoucí družsta mládaže
 • Knoll Zbyněk    člen
 • Seibert Karel    evidence jubilantů
 • Havlák Josef    člen

Členové kontrolní komise:

 • Mičulek František předseda
 • Štefek Stanislav st.
 • Vašinek Jaromír