Odčerpání povrchové vody

Ve čtvrtek 6. října 2016 vyjela Jednotka SDH Tichá v odpoledních hodinách k odčerpání povrchové vody v části Nivy u novostaveb rodinných domů.
Vlivem přetrvávajících dešťů došlo k akumulaci značného množství povrchových vod stahujících se z okolních zatravněných pozemků, a to přímo na komunikaci obsluhující dané novostavby, které byly díky výšce vodního sloupce cca 50 cm odříznuty od možnosti obsluhy osobními vozidly. Členové JSDH Tichá strávili odčerpáváním vod v samotném terénu v chladném počasí cca 3,5 hod.